SelectSmart.com logo
turnphone
Politicsborgerlig

Translate:
0 from 0 votes.
See 47 visitors' top results
A SelectSmart.com Politics Selector by Fredrik Holmgren, created April 2001. Här kan du testa hur mycket du har gemensamt med de olika borgerliga partierna i Sverige.
Disclaimer.

         cookies

 Your first question is below. 

Create your own new selector like this one ...it's quick, easy and mobile-friendly.


1. Bör de offentliga utgifterna sänkas så att skattetrycket kan sänkas väsentligt?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

2. Bör Sverige införa s.k. "platt skatt" på sikt?, d.v.s att alla betalar lika stor procentsats av sin lön i skatt.
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

3. Bör socialförsäkringarna göras om så att alla får samma ersättning vid sjukdom och arbetslöshet oberoende av tidigare inkomst?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

4. Bör Sverige under de närmaste åren gå med i Nato?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

5. Bör Sverige bli medlem i EMU?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

6. Är dagens flyktingpolitik för restriktiv?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

7. Bör äktenskapet prioriteras före andra samlevnadsformer i lagstiftningen?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

8. Bör biståndet höjas omgående?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

9. Bör biståndet sänkas?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

10. Bör staten på olika sätt framhålla den kristna etiken som ett rättesnöre för ett bra samhälle?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

11. Det är fel av staten att framhäva eller prioritera någon speciell religiös inriktning eller etik?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

12. Bör homosexuella kunna prövas som adoptivföräldrar?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

13. Bör alkoholpolitiken bli mindre restriktiv?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

14. Bör alkoholpolitiken bli mer restriktiv?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

15. Bör gränsen för när abort för göras sänkas?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

16. Bör kriminaliseringen av köp av sexuella tjänster hävas?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

17. Är monarkin ett bra statsskick som vi absolut bör behålla?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

18. Bör betyg ges tidigare och vid fler tillfällen än idag?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

19. Bör kärnkraftsavvecklingen stoppas?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

20. Bör vi ha generellt hårdare straff för brott i Sverige?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

21. Bör den ekonomiska utjämningen mellan stad och glesbygd öka?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

22. Bör det kommunala skatteutjämningssystemet avskaffas?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

23. Bör den allmänna värnplikten avskaffas?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

24. Hade du hellre sett AL Gore som president i USA än George W Bush?
Prioritize your choice above:
High
Medium
Low

Now that you've answered the questions, go to the
Show Me My Results! button below.

Just for fun, predict what your #1 result will be. Your prediction will not influence your results.


Currently Trending Politics Selectors
More popular selectors: Mouseover for information

2024 Presidential Candidate Selector

Your American Politics Predicted

Congressional Candidate Selector

Which Past US President Do You Resemble?

Landmark Supreme Court Decision Maker

POLITICAL PHILOSOPHY--determin

Ideology Selector

Choosing a Political Party

The Most Comprehensive Politic

Conservative or Liberal

European Political Ideologies

Political Party

What is your Political Ideolog

Political Beliefs

Supreme Court Justices (Rehnqu

Political Spectrum Self-Test

Determine What Type of Sociali

Are you a Republican or a Demo

Find out your own political id

What Political Party are You?

Political Compass

Democrat or Republican?

Liberal Democrat or Conservati

Are you Far Left, Right or sma

Which economic school do you b

What Kind of Anarchist are you

What Type of Feminist Are You?

Democrat or Republican?

Which Australian Political Par

Are you more Democrat or Repub

Are you Conservative or Libera

Political Economy/Philosophy S

Foreign Policy Philosophy

Political Party chooser---Repu

Politiskt test- vilken ideolog

Racism Selector

What American party are you cl

Political Affiliation Survey

Which UK party are you closest

What ideology are you?

Political Roots

U.S. Political Region Selector

Choose your American Political

What kind of conservative are

HOW PUNK/ANARCHIST ARE YOU?

British Political Parties

Canadian Political Parties

Your Leftist Ideology

Political

Which Canadian party do you ag

Australian Political Party Sel

Which Dictator Are You?

What kind of liberal are you?

Which Terrorist Organization I

Who Should I Vote For in the N

What American political factio

What kind of Conservative are

Which Israeli Political Party

What type of libertarian are y

Socialist Party compatibility

Middle East Political Opinion

What philosophy do you follow?

Should you vote Libertarian?

What place do you have in your

Pick A Political Party

ideologitest

In which of the nine political

Which Nazi are you?!

Which of the eight major ideol

What Political Party should yo

The BEST Unbiased Political Id

American Foreign Policy Tradit

International Agenda Selector

Political Spectrum Test

What is your political worldvi


What school of anarchist thoug

What type of leftist are you?

Political Faction Quiz

Are you Left Wing or Right Win

What ideology do you agree wit


Interview questions

Obama Decision Tree

Blackmun Evolution on Abortion

Model

Unexpected consequences

Virginia's Law Making Process

Explain how a law is made.

Security Council Involvement O

How a Law is Passed in New Hol

Don't See It? Find All The Politics Pages Here.

What is your Politics IQ?
einstein Test Your Politics knowledge with these borgerlig Quizzes
More Fun With SelectSmart:


poll Cast your vote! Take this Politics Poll: borgerlig
Are you on Team Biden, Team Trump or Team Other? Say why in the SelectSmart.com Post.
Rate borgerlig


5=best, 0=poor
testimonial
Will borgerlig get your results right? You can also rate on the results page.

espanol. Selectores y diversion para hispanohablantes

All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark. | Contact SelectSmart.com | Advertise on SelectSmart.com | Buy this site