SelectSmart.com®
Before you decide
Over 20,000 selectors
Did you know?
Philosophy is one of 80-plus selector categories here. Thousands have joined SelectSmart.com and as members have created over 20,000 selectors including this selector.
Cookies Consent Information
Share
PhilosophyFilosofer
4 from 2 votes.
78 visitors' top results
Created March 2002.
A SelectSmart.com Selector by critical rationalist

Items from Amazon.com you might like.
See the poll based on this selector.
This SelectSmart.com Philosophy selector, a free online personality quiz, is a creation of critical rationalist and for amusement purposes only. See the author's other creations, if any. The implicit and explicit opinions expressed here are the author's. SelectSmart.com does not necessarily agree.
The first selector question is below.

1. Det finns en icke-värdslig - högre - tillvaro än den vi lever i och som vi bör sträva efter snarare än den värdsliga?
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
2. Det är rätt att offra 10 människor i syfte att rädda 100 människor?
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
3. Vi bör tygla våra lustar och begär i syfte att nå högre dygder?
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
4. Den starke har rätten att skapa sin egen framgång på bekostnad av den svage
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
5. Det är vi människor som själva, aktivt, skapar vår verklighet snarare än en historiskt determinerad lag
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
6. Det är möjligt att utifrån sina egna personliga handlingsdeviser härleda en objektiv moral som är giltig för alla människor.
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
7. Den enda rättigheten vi har som människor att bli skyddade mot fysiskt våld mot vår person och vår egendom
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
8. En människa har rätten att uttrycka sin åsikt, oavsett vad den är
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
9. Människan är ursprungligen och av naturen lika mycket värda
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
10. Det finns en historiskt determinerad samhällsutveckling som det är vår moraliska skyldighet att acceptera och följa
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
11. Det bör råda en absolut jämlikhet (ekonomisk, politisk, social etc.)
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
12. Det är inget fel i att använda våld för att uppnå den rätta moraliska ordningen?
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
13. Om en handling är moraliskt riktig eller ej sitter i betraktarens öga?
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
14. Demokrati är något vi INTE bör eftersträva
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
15. Människan har någon form av "moraliskt sinne"?
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
16. Makt, materiella tillgångar etc. är oviktigt
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
17. Gott är detsamma som lustfyllt
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
18. Lycka är det högsta goda (d.v.s. en handling kan inte vara god om den i slutändan inte strävar efter att generera lycka)
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
19. Statens/världens lycka är viktigare än den enskilde individens?
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
20. Vi bör vara rationella snarare än att gå efter våra känslor
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
21. Vi kan inte från undersökningar om hur den mänskliga naturen är sluta oss till hur vi bör agera.
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
22. Vi bör värdera andras lycka exakt lika mycket som vi värderar vår egen personliga lycka
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority
23. Vi människor är inte ett mål i oss själva utan enbart en del av ett större mål
Prioritize your choice above:
Low Priority High Priority

Now that you have answered all the questions, continue to the Show Me My Results! button below.

Just for fun, predict what your #1 result will be.Your prediction will not influence your results.

More Fun With SelectSmart:
Which excellent anime & manga should you have your eyes on? Anime & Manga Selector

Are you good in bed? Is your partner?

The right running shoes for you.

Your best college values including online.
Here's how to tell if you are in the wrong religion.

The career that you are best suited for is...

New or used, best smartphone for you!

Which car or truck is best for you?
Cast your vote! Take this Philosophy Poll based on Filosofer
Know the US cities that you'd most love and those you'd most hate: City Selector


What Are Your Thoughts On Philosophy?
Write About Philosophy Here.


Test Your
Philosophy IQ

Filosofer Knowledge Quizzes

Philosophy
Create a link to these questions for Filosofer from a social network:
Share
Cookies Consent Policy & Privacy Statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark. | Contact SelectSmart.com | Advertise on SelectSmart.com | Buy this site
Welcome Quibblo.com quiz fans!


SelectSmart.com What career is best for you? Choose one:
A career suiting your talents
A career for a HS diploma
A high-paying gig economy job

SelectSmart.com What place is ideal for your next move?
Where would you rather live?