Anime Poll: Fushigi Yuugi Personality Survey SelectSmart.com Free Online Polls, Opinion Surveys, Fun Poll Voting Vote
Anime Poll: Fushigi Yuugi Personality Survey SelectSmart.com Free Online Polls, Opinion Surveys, Fun Poll Voting Vote
graph   
AnimeAnime Poll: Fushigi Yuugi Personality Survey
Vote for your top choice from the list below. This poll is based upon the selector "Fushigi Yuugi Personality Survey" by Winea.
Translate:

Choose from this list:

Nakago

Amiboshi

Suboshi

Tamahome

Hotohori

Nuriko

Chichiri

Tasuki

Mitsukake

Chiriko

Miboshi

Tomo

Ashitare

Tokaki

Tatara

Hikitsu

Tomite

Subaru

Miaka

Yui

Soi

   


See the newest and search for polls here: