Anime Poll: Which Jujutsu Kaisen Character are you most like? SelectSmart.com Free Online Polls, Opinion Surveys, Fun Poll Voting Vote
Anime Poll: Which Jujutsu Kaisen Character are you most like? SelectSmart.com Free Online Polls, Opinion Surveys, Fun Poll Voting Vote
graph   
AnimeAnime Poll: Which Jujutsu Kaisen Character are you most like?
Vote for your top choice from the list below. This poll is based upon the selector "Which Jujutsu Kaisen Character are you most like?" by marifriz.
Translate:

Choose from this list:

Yuuji Itadori

Nobara Kugisaki

Megumi Fushiguro

Satoru Gojou

Kento Nanami

Ryoumen Sukuna

Mahito

Suguru Getou

Maki Zenin

Mai Zenin

Toge Inumaki

Panda

Yuuta Okkotsu

Miwa Kasumi

Aoi Toudou

Junpei Yoshino

Kenjaku

Toji Fushiguro

Shoko Ieri

Kokichi Muda

Kiyotaka Ijichi

Kinji Hakari

Choso

Noritoshi Kamo

Riko Amanai

   


See the newest and search for polls here: