Privacy Info
Share
Comics Poll: What Tsubasa character are you? SelectSmart.com Free Online Polls, Opinion Surveys, Fun Poll Voting Vote
graphComicsComics Poll: What Tsubasa character are you?
Vote for your top choice from the list below. This poll is based upon the selector "What Tsubasa character are you?" by johnny pires.

Choose from this list:

Genzo Wakabayashi
Makoto Soda
Hiroshi Jito
Ryo Ishizaki
Jun Misugi
Hikaru Matsuyama
Shingo Aoi
Taro Misaki
Tsubasa Ozora
Syun Nitta
Kojiro Hyuga
Masao/Kazuo Tachibana
Ken Wakashimazu
Hajime Taki
Shingo Takasugi
Mamoru Izawa
Teppei Kisugi
Takeshi Sawada
Kazuki Sorimachi
Mitsuru Sano
Akai Tomeya
Yuzo Morisaki
Takeshi Kishida
Urabe Hanji
Kazumasa Oda

   

  Find hundreds of polls on every topic here:
See the very newest polls here