SelectSmart.com®
Before you decide
Over 20,000 selectors
Did you know?
Politics is one of 80-plus selector categories here. Thousands have joined SelectSmart.com and as members have created over 20,000 selectors including this selector.
Cookies Consent Information
Share
PoliticsPolskie Partie Polityczne
3 from 10 votes.
4,013 visitors' top results
Created September 2004. A SelectSmart.com Selector
By ja
Jest to test mający wyszukać dla ciebie odpowiednią partię do głosowania. Odpowiedzi partii nie wynikają jednak tylko z programów politycznych i z wypowiedzi liderów, ale także z praktyki ich dzialania. Jest to teścik nieoficjalny, dlatego proszę nie mieć do mnie pretensji o "złe" wyniki. Pytania i propozycje zmian proszę kierować na mój mail vaik@wp.pl
Items from Amazon.com you might like.

This SelectSmart.com Politics selector, a free online personality quiz, is a creation of ja and for amusement purposes only. See the author's other creations, if any. The implicit and explicit opinions expressed here are the author's. SelectSmart.com does not necessarily agree.
The first selector question is below.

1. Posłowie powinni być wybierani na zasadzie: jeden okręg - jeden posełPrioritize your choice above: High Medium Low

2. Należy zlikwidować SenatPrioritize your choice above: High Medium Low

3. Kara śmierci powinna zostać przywróconaPrioritize your choice above: High Medium Low

4. Pobór do wojska należy w pełni zastąpić armią zawodowąPrioritize your choice above: High Medium Low

5. Osobom fizycznym należy obniżyć podatkiPrioritize your choice above: High Medium Low

6. Służba zdrowia powinna być bezpłatnaPrioritize your choice above: High Medium Low

7. Należy podnieść płacę minimalnąPrioritize your choice above: High Medium Low

8. Trzeba wprowadzić zakaz handlu w niedzielę w hipermarketachPrioritize your choice above: High Medium Low

9. Należy zliberalizować Kodeks PracyPrioritize your choice above: High Medium Low

10. Prywatyzacja odbyła się zbyt szybkoPrioritize your choice above: High Medium Low

11. Trzeba wprowadzić jeszcze jedną stawkę podatku od osób fizycznych dla ludzi najlepiej zarabiających w wysokości 50%Prioritize your choice above: High Medium Low

12. Musimy domagać się reparacji wojennych od NiemiecPrioritize your choice above: High Medium Low

13. Wstąpienie do UE było dobrodziejstwem dla PolskiPrioritize your choice above: High Medium Low

14. Polska jest bezpieczniejsza należąc do struktur NATOPrioritize your choice above: High Medium Low

15. Projekt Konstytucji UE przyjęty przez Konwent powinien zostać także przyjęty przez PolskęPrioritize your choice above: High Medium Low

16. Wojska polskie nie powinny były brać udziału w interwencji w IrakuPrioritize your choice above: High Medium Low

17. Aborcja z przyczyn społecznych powinna być dozwolonaPrioritize your choice above: High Medium Low

18. Należy wprowadzić małżeństwa homoseksualne lub inną formę zrównującą związki jednopłciowe z dwupłciowymiPrioritize your choice above: High Medium Low

19. Eutanazja powinna zostać zalegalizowanaPrioritize your choice above: High Medium Low

20. Należy zalegalizować tzw. "miękkie" narkotykiPrioritize your choice above: High Medium Low

21. Państwo powninno prowadzić aktywną politykę w zakresie rolnictwaPrioritize your choice above: High Medium Low

Just for fun, predict what your #1 result will be.Your prediction will not influence your results.

Now that you have answered all the questions, continue to the Show Me My Results! button below.

More Fun With SelectSmart:
Which excellent anime & manga should you have your eyes on? Anime & Manga Selector

Are you good in bed? Is your partner?

The right running shoes for you.

Your best college values including online.
Woman regrets not first checking with SUV Selector before buying.

Your 24 best weight loss diet options

New or used, best smartphone for you!

Which car or truck is best for you?
Know the US cities that you'd most love and those you'd most hate: City Selector


Will Polskie Partie Polityczne accurately calculate your results?

Free & Easy Politics Flowchart Maker
Create & print out a cool Politicsflowchart that people can also see online


What Are Your Thoughts On Politics?
Write About Politics Here.
Politics Create a link to these questions for Polskie Partie Polityczne from a social network:
Share
Cookies Consent Policy & Privacy Statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark. | Contact SelectSmart.com | Advertise on SelectSmart.com | Buy this site
Welcome Quibblo.com quiz fans!


SelectSmart.com What career is best for you? Choose one:
A career suiting your talents
A career for a HS diploma
A high-paying gig economy job

SelectSmart.com What place is ideal for your next move?
Where would you rather live?