SelectSmart.comSelectSmart.com
Before you decide
Over 20,000 selectors
Eva_k's flowchart create and edit page

▷ ▶ Sofia's PhD flowchart SelectSmart.com free Parenting flowcharts and decision trees.
ParentingSofia's PhD flowchart
By Eva_k
Category: Parenting. Viewed 2399 times. Created November 2013.     Disclaimer.   
    Make your own flowchart
                
RATE THIS
FLOWCHART


This flowchart is the analysis of my study which examines the motivations behind Samoan parents' involvement in their children's education through schools and into tertiary studies". My main question is: What empowers Samoan parents' involvement in their children's education through schools and into tertiary studies?

                 
Faasamoa The world of Samoans Samoan culture
faasinomaga (identify and belonging) Le Tagaloa (1997) - Faasinomaga - Le tagata ma lona faasinomaga
Employment - types of employment they have - they want their children to do better
YES
Education is crucial for their children's future -having good education -lack of education
Becoming parents - it's hard - many parents - want their children to succeed in their education - parents can't see reasons why their NZ born children fail school - especially they speak English here


YESIna p. 6 & 7E pei ona ou taua muamua, i lou malamalama i lou siosiomaga ma lou tagata, e pei la o le mea lea o le faaaiga lua. E pei o taua, ta te maupaolo agai i Maori. E pei la o lou talitonuga e pei ona e fesiligia po o lea le mafuaaga na ala ai na alu ma taumafai e ave ai lau fanau i Samoa. O le isi itu lea. Oute taumafai lava ia faapaleni, e oo foi la i le itu Maori o le matou foi ia aiga. Na ou fai i lau fanau, o outou na e iai faamanuiaga. You have the best of two worlds. Aua e Samoa, Maori, e oo i le faapalagi. Ao le mea la e tatau ona tou iloa, e le o se tou gagana palagi. O outou o Maori ma Samoa. Taumafai la, aua o lea ua tou iloa fenanui faapalagi, ae ia taumafai la e aumai itu ia e lua, e atoatoa ai outou. O oe o le Maori-Samoa. Pau la lena o lou ia talitonuga, e pei o le mea lena oute manao ai i lau fanau ina ia latou iloa, a paleni le olaga o le tagata, o mea uma lava e sologa lelei. They feel free.
Ina -p.2 Ia o le isi a mea i lou talitonuga, e amata mai totonu o aiga. Afai a e lelei le faasinomaga o tamaiti ia mai i le amataga i totonu o aiga, e iai foi le tulaga fiafia o tamaiti e ola ae e taumafai a. P.2 - O lota ita iloa ma o lata tala foi i lata fanau, o lou iloa o lou faasinomaga, ma lou malamalama i lou faasinomaga, a ala ai ona mausali le ola taumafai o le tagata. Aua foi, e mafai a lou faasinomaga lena na e toe tilotilo a tua mamao, pe o le a se tulaga na iai le aiga. A? Ae a faapea e te le malamalama, ona gata mai lea o lou iloa.
Ina - p.1 - O au oute i le board of trustees a Aranui High. p. Its an elevation in association p.2.O le galuega lea oute faigaluega ai, oute supervisor i le matou team i le probation.
Ina -p. 2. Ua ou vaai i le toatele o tagata; o matua, o grandparents, o matua ma latou fanau who come through the system ona o le mea a lea. E vaivai le aoaoina. Ona o le mea lea pei o le tala a le tusi, o le atamai e mafai ona fetuunai le mafaufau. Ae pei a foi ona talanoa mai oe le tuafafine, o le tagata e faale-lelei le mafaufau, e taofi mamau. A tilotilo atu lava ile mea foi lele ma nofo ma pue mai, na le iloa a lea pe sao lea mea ae ua amata ona pue ai i lona olaga. p2.- E pei o lata ita tala, ta te faanoanoa a la ma ou te sau matou talanoa ma si au fanau aua, o ai e fia vaai i sana fanau e o mai i lea ituaiga olaga.
Ina p.2- O le tatou tiute o tatou matua Samoa, o le building o le resiliency a tamaiti.