SelectSmart.com
       

This quiz tests Pellefant Selector Lakritstrollet Comics Knowledge Quizzes, Trivia, IQ Tests
This Comics IQ Quiz is based upon the selector Pellefant Selector by Sara Persson.
Test your knowledge of:
Lakritstrollet

Show what you know by answering true or false to the following. Answer ''false'' if neither applies or if you're not sure. Your score will be calculated on the next page.

Your first question is below.


Brukar du använda magi för att få din vilja fram?
True False

Vill du (då) oftast handla gott?
True False

Brukar dina handlingar (då) ha goda konsekvenser?
True False

Är du listig?
True False

Har människor en tendens att glömma bort att du finns?
True False

Tillhör du en missgynnad etnisk grupp / etnisk minoritet?
True False

Är du optimist?
True False

Tror du att människan i grunden är god?
True False

Har din omgivning svårt att förstå dig?
True False

Är du en ledargestalt?
True False

Litar du alltid till auktoriteter?
True False

Brukar du använda fysisk kraft för att få din vilja fram?
True False

Tänker du på vilka konsekvenser dina handlingar får för andra?
True False

Är andra människor egentligen bara till för att du skall må bra?
True False

Skulle världen klara sig utan dig?
True False

Anser du dig vara mycket intelligent?
True False

Anser din omgivning att du är mycket intelligent?
True False

Har du gott självförtroende?
True False

Säger du alltid vad du tycker?
True False

Now that you have answered all the questions, continue to the Show Me My Score button below.

All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark. | Contact SelectSmart.com | Advertise on SelectSmart.com | This site is for sale.