SelectSmart.com
       

This quiz tests What kind of Lutheran are You? (Swedish) Amerikansk konservativ/ortodox lutheran (Luhterska Bekännelsekyrkan etc) Religion Knowledge Quizzes, Trivia, IQ Tests
This Religion IQ Quiz is based upon the selector What kind of Lutheran are You? (Swedish) by KN.
Test your knowledge of:
Amerikansk konservativ/ortodox lutheran (Luhterska Bekännelsekyrkan etc)

Show what you know by answering true or false to the following. Answer ''false'' if neither applies or if you're not sure. Your score will be calculated on the next page.

Your first question is below.


Hela skriften är Guds inspirerade och ofelbara ord.
True False

De lutherska bekännelseskrifterna utgör i allt en korrekt framställning av bibelns lära-
True False

Lutheraner har mer gemensamt med katoliker är med många modern frikyrkliga evangelikaler.
True False

Dagens ekumeniska rörelse är falsk eftersom den kompromissar i viktiga lärofrågor.
True False

Fullständig enighet i lärofrågor är nödvändigt för Gudsjänstgemenskap
True False

Människan har fri vilja i andliga sammanhang.
True False

Dans, alkohol etc är synd.
True False

Bibeln lär klart att Kristi kropp och blod är i nattvarden från och med instiftelseordens läsande.
True False

Kristemdom är liv, inte lära.
True False

Stat och kyrka bör vara autonomi i förhållande till varandra.
True False

Kyrkan ska förändra världen genom att stödja befrielserörelser, sociala reformer etc.
True False

Judarna är fortfarande "Guds utvalda folk" och sionismen är ett "tidstecken".
True False

Olika religioner tillber egentligen samma gud, eller är olika vägar mot samma mål.
True False

Kvinnor bör täcka huvudet under Gudstjänsterna.
True False

Kvinnliga präster strider mot bibelns lära.
True False

Feminist-teologin har verkligen berikat kyrkan!
True False

Kyrkan ska vara mångkulturell.
True False

Now that you have answered all the questions, continue to the Show Me My Score button below.

All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark. | Contact SelectSmart.com | Advertise on SelectSmart.com | This site is for sale.