SelectSmart.com

Privacy info. Share

This quiz tests Politiskt test- vilken ideologi passar dig? Extremkonservatism Politics Knowledge Quizzes, Trivia, IQ Tests
Knowledge Quiz based upon Politiskt test- vilken ideologi passar dig?, the Politics selector quiz by Johannes Löfvendahl.
Test your knowledge of:
Extremkonservatism
Show what you know by answering true or false to the following. Answer ''false'' if neither applies or you're not sure. Your score will be calculated on the next page.
Your first question is below.

TRUE
FALSE

Ska Kungen få mer makt i Sverige?

TRUE
FALSE

Borde staten finnas kvar?

TRUE
FALSE

Ska homosexuella ha rätt att adoptera barn?

TRUE
FALSE

Är kollektivism bättre än individualism?

TRUE
FALSE

Ska skatterna sänkas?

TRUE
FALSE

Är män och kvinnor olika?

TRUE
FALSE

Borde invandringen stoppas?

TRUE
FALSE

Borde alla kärnkraftverk läggas ned?

TRUE
FALSE

Ska kvinnor ha rätt att göra abort?

TRUE
FALSE

Borde skolan vara mer disciplinerad?

TRUE
FALSE

Är moral viktigare än jämlikhet?

TRUE
FALSE

Borde alla ha rätt att äga vapen?
Now that you have answered all the questions, continue to the Show Me My Score button below.

All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark. | Contact SelectSmart.com | Advertise on SelectSmart.com | This site is for sale.