SelectSmart.com
       

This quiz tests Vilken kristen inriktning står du närmast? Metodist Religion Knowledge Quizzes, Trivia, IQ Tests
This Religion IQ Quiz is based upon the selector Vilken kristen inriktning står du närmast? by KN.
Test your knowledge of:
Metodist

Show what you know by answering true or false to the following. Answer ''false'' if neither applies or if you're not sure. Your score will be calculated on the next page.

Your first question is below.


Hela Bibeln är Guds ord
True False

Människan saknar fri vilja i andliga sammanhang
True False

Goda gärningar är en förutsättning för frälsningen
True False

Dopet frälser
True False

Kristi kropp och blod är bokstavligen närvarande i nattvarden
True False

Bikten är ett sakrament
True False

Livet är viktigare än läran
True False

Kyrkan bör aktivt påverka politik och samhällsfrågor i kristen riktning
True False

Alkohol är synd
True False

Tungotal, profetior och mirakel är en viktig del av det kristna livet idag
True False

Kyrkan måste vara enig i lärofrågor
True False

Kristus ska bokstavligen regera i tusen år på jorden
True False

Now that you have answered all the questions, continue to the Show Me My Score button below.

All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark. | Contact SelectSmart.com | Advertise on SelectSmart.com | This site is for sale.