SelectSmart.com
       

This quiz tests Svensk politik Moderata Samlingspartiet Politics Knowledge Quizzes, Trivia, IQ Tests
This Politics IQ Quiz is based upon the selector Svensk politik by Daniel Mathisen.
Test your knowledge of:
Moderata Samlingspartiet

Show what you know by answering true or false to the following. Answer ''false'' if neither applies or if you're not sure. Your score will be calculated on the next page.

Your first question is below.


Det nuvarande skattetrycket är för högt
True False

All offentlig service skall var offentligt ägd. Olika former av konkurrensutsättning och entreprenader är av ondo.
True False

EU-samarbetet är något positivt
True False

Medborgarna borde ta mer ansvar för sin egen välfärd.
True False

En budget i balans är nödvändigt för välstånd och utveckling.
True False

Fler karensdagar fungerar som en sporre för arbete.
True False

Monarkin bör avskaffas.
True False

Nya lösningar på gamla problem är något bra.
True False

Blandade boendeformer är att föredra framför enfald.
True False

Hela samhället bör växa. Inte bara delar av det.
True False

Decentralisering är det viktigaste för Sverige.
True False

Miljön bör alltid ha högsta prioritet.
True False

Värderingar och moral är centrala begrepp för en svensk regering
True False

En europeisk federation är något bra
True False

Försvaret bör stärkas
True False

Now that you have answered all the questions, continue to the Show Me My Score button below.

All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark. | Contact SelectSmart.com | Advertise on SelectSmart.com | This site is for sale.