Survey Says: Top Which Gintama character are you? results, Anime Survey Selectsmart.com
  
  
Anime
The top 25 Which Gintama character are you? results of 12767 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which Gintama character are you?.      

#1 19.3%
 
Sakata Gintoki
#2 11.6%
 
Elizabeth
#3 11.0%
 
Tsukuyo
#4 7.2%
 
Shimura Shinpachi
#5 6.5%
 
Sakamoto Tatsuma
#6 4.5%
 
Yamazaki Sagaru
#7 4.2%
 
Sorachi Hideaki
#8 4.1%
 
Okita Sougo
#9 4.0%
 
The Shogun
#10 4.0%
 
Kagura
#11 3.2%
 
Shimura Tae
#12 2.7%
 
Kondou Isao
#13 2.5%
 
Hijikata Toushirou
#14 2.3%
 
Tama
#15 2.3%
 
Imai Nobume
#16 1.9%
 
Hasegawa Taizou
#17 1.6%
 
Katsura Kotarou
#18 1.6%
 
Terakado Tsuu
#19 1.2%
 
Sarutobi Ayame
#20 1.2%
 
Otose
#21 0.9%
 
Takasugi Shinsuke
#22 0.7%
 
Sasaki Isaburo
#23 0.6%
 
Kamui
#24 0.5%
 
Yagyuu Kyuubei
#25 0.5%
 
Hattori Zenzou

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.