Survey Says: Top Your Government Assigned (JP) Voice results, Anime Survey Selectsmart.com
  
AnimeThe top 25 Your Government Assigned (JP) Voice results of 80 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Your Government Assigned (JP) Voice.      

#1 22.5%
 
Fukuyama Jun
#2 15.0%
 
Namikawa Daisuke
#3 15.0%
 
Tsuda Kenjiro
#4 12.5%
 
Eguchi Takuya
#5 10.0%
 
Sakurai Takahiro
#6 6.3%
 
Sugita Tomokazu
#7 3.8%
 
Miyano Mamoru
#8 3.8%
 
Nakamura Yuichi
#9 2.5%
 
Hosoya Yoshimasa
#10 2.5%
 
Kimura Ryohei
#11 2.5%
 
Ume-chan (Umehara Yuichiro)
#12 1.3%
 
Koyasu Takehito
#13 1.3%
 
Ono Kensho
#14 1.3%
 
Shimazaki Nobunaga
#15 0.0%
 
Enoki Junya
#16 0.0%
 
Hanae Natsuki
#17 0.0%
 
Ishida Akira
#18 0.0%
 
Ishikawa Kaito
#19 0.0%
 
Kaji Yuki
#20 0.0%
 
Kamiya Hiroshi
#21 0.0%
 
Matsuoka Yoshitsugu
#22 0.0%
 
Ono Daisuke
#23 0.0%
 
Suwabe Junichi
#24 0.0%
 
Uchida Yuuma
#25 0.0%
 
Uchiyama Kouki

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.