Survey Says: Top Which Naruto character are you mostly similar to? results, Anime Survey Selectsmart.com
  
  
Anime
The top 25 Which Naruto character are you mostly similar to? results of 5114 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which Naruto character are you mostly similar to?.      

#1 16.0%
 
Nagato
#2 10.7%
 
Madara
#3 9.0%
 
Choji
#4 8.9%
 
Sasuke
#5 8.4%
 
Itachi
#6 7.6%
 
Gaara
#7 5.6%
 
Neji
#8 4.6%
 
Obito
#9 4.6%
 
Minato
#10 3.9%
 
Kabuto
#11 3.5%
 
Naruto
#12 2.8%
 
Sakura
#13 2.5%
 
Orochimaru
#14 2.4%
 
Kiba
#15 1.4%
 
Kakashi
#16 1.4%
 
Shino
#17 1.2%
 
Lee
#18 1.0%
 
Shisui
#19 0.9%
 
Hinata
#20 0.9%
 
Shikamaru
#21 0.9%
 
Sai
#22 0.7%
 
Temari
#23 0.4%
 
Ino
#24 0.4%
 
Tsunade
#25 0.2%
 
Ten Ten

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.