Privacy
information
Share
Survey Says: Top Which Haikyuu character do you kin? results, Anime Survey Selectsmart.com
  
AnimeThe top 25 Which Haikyuu character do you kin? results of 402265 participants.

Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which Haikyuu character do you kin?.

#1 15.3%
 
Bokuto Kotaro
#2 13.9%
 
Kenma Kozume
#3 13.6%
 
Yamaguchi Tadashi
#4 7.6%
 
Miya Osamu
#5 7.4%
 
Tsukishima Kei
#6 6.5%
 
Tendo Satori
#7 5.8%
 
Kageyama Tobio
#8 5.1%
 
Azumane Asahi
#9 3.7%
 
Oikawa Tooru
#10 2.9%
 
Hinata Shoyo
#11 2.2%
 
Wakatoshi Ushijima
#12 2.0%
 
Keiji Akaashi
#13 2.0%
 
Suna Rintaro
#14 1.8%
 
Kuroo Tetsuro
#15 1.6%
 
Miya Atsumu
#16 1.6%
 
Nishinoya Yu
#17 1.5%
 
Haiba Lev
#18 1.2%
 
Kiyoomi Sakusa
#19 1.1%
 
Hajime Iwaizumi
#20 0.8%
 
Sugawara Koshi
#21 0.8%
 
Goshiki Tsutomu
#22 0.6%
 
Shinsuke Kita
#23 0.5%
 
Tanaka Ryunosuke
#24 0.3%
 
Yaku Morisuke
#25 0.2%
 
Daichi Sawamura

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.