Survey Says: Top What Haikyuu Character are you? results, Anime Survey Selectsmart.com
  
AnimeThe top 25 What Haikyuu Character are you? results of 2453 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for What Haikyuu Character are you?.      

#1 15.6%
 
Oikawa Tooru
#2 13.5%
 
Sakusa Kiyoomi
#3 11.9%
 
Suna Rintarou
#4 11.2%
 
Akaashi Keiji
#5 8.8%
 
Kozume Kenma
#6 5.7%
 
Tanaka Ryonusuke
#7 4.9%
 
Sugawara Koushi
#8 3.8%
 
Azumane Asahi
#9 3.7%
 
Kuroo Tetsurou
#10 2.5%
 
Miya Osamu
#11 2.5%
 
Yamaguchi Tadashi
#12 2.0%
 
Hanamaki Takahiro
#13 2.0%
 
Tsukishima Kei
#14 1.9%
 
Kita Shinsuke
#15 1.8%
 
Tendou Satori
#16 1.6%
 
Bokuto Koutarou
#17 1.5%
 
Ennoshita Chikara
#18 1.3%
 
Miya Atsumu
#19 1.1%
 
Hinata Shoyo
#20 1.0%
 
Kageyama Tobio
#21 0.8%
 
Ushijima Wakatoshi
#22 0.7%
 
Daichi Sawamura
#23 0.2%
 
Nishinoya Yu
#24 0.1%
 
Iwaizumi Hajime
#25 0.0%
 
Matsukawa Issei

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.