Share 
Survey Says: Top Which haikyuu character are you? results, Anime Survey Selectsmart.com
  
AnimeThe top 19 Which haikyuu character are you? results of 3670 participants. Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which haikyuu character are you? .

#1 32.2%
 
Kenma Kozume
#2 20.4%
 
Atsumu Miya
#3 18.5%
 
Sakusa Kiyoomi
#4 9.1%
 
Akaashi Keiji
#5 3.9%
 
Hinata Shoyo
#6 3.5%
 
Iwaizumi Hajime
#7 2.5%
 
Kageyama Tobio
#8 1.9%
 
Daichi Sawamura
#9 1.8%
 
Oikawa's Tooru
#10 1.8%
 
Tsukishima Kei
#11 1.3%
 
Kuroo Tetsurou
#12 1.3%
 
Tanaka Ryuu
#13 0.7%
 
Nishinoya Yu
#14 0.5%
 
Bokuto Kotarou
#15 0.4%
 
Semi eita
#16 0.2%
 
Ushijima Wakatoshi
#17 0.1%
 
Sugawara Koushi
#18 0.0%
 
Tendou Satori
#19 0.0%
 
Yamaguchi Tadashi

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.