Share
Anime Poll: Which MHA student are you? (Revised) SelectSmart.com Free Online Polls, Opinion Surveys, Fun Poll Voting Vote
graphAnimeAnime Poll: Which MHA student are you? (Revised)
Vote for your top choice from the list below. This poll is based upon the selector "Which MHA student are you? (Revised)" by Curt Anderson.

Choose from this list:

Katsuki Bakugo

Izuku Midoriya

Yuga Aoyama

Mina Ashido

Tenya Iida

Tsuyu Asui

Ochaco Uraraka

Mashirao Ojiro

Denki Kaminari

Eijiro Kirishima

Koji Koda

Rikido Sato

Mezo Shoji

Kyoka Jiro

Hanta Sero

Fumikage Tokoyami

Shoto Todoroki

Toru Hagakure

Minoru Mineta

Momo Yaoyorozu

Mirio Togata

Nejire Hado

Tamaki Amajiki

Neito Monoma

Hitoshi Shinso

   


See the newest and search for polls here: