Anime Poll: Which Rurouni Kenshin Sword Style Are You SelectSmart.com Free Online Polls, Opinion Surveys, Fun Poll Voting Vote
Anime Poll: Which Rurouni Kenshin Sword Style Are You SelectSmart.com Free Online Polls, Opinion Surveys, Fun Poll Voting Vote
graph   
AnimeAnime Poll: Which Rurouni Kenshin Sword Style Are You
Vote for your top choice from the list below. This poll is based upon the selector "Which Rurouni Kenshin Sword Style Are You" by SoujirouNoTenken.
Translate:

Choose from this list:

Hiten Mitsurugi Ryu (Kenshin+Hiko)

Kamiya Kasshin Ryu (Yahiko+Kaoru)

Satsu Jin Ken (Shishio)

Futae No Kiwami (Anji+Sanosuke)

Kudoichi Nitou Ryu (Aoshi)

Tenbu No Sai Niyoru Ken (Soujirou)

Wattoujutsu (Enishi)

Saiki Kanuma (Shigure+Gentatsu)

Mizoguchi Haiitou Ryu (Saitou+Okita)

Hiten MItsurugi Ryu (Amakusa)

   


See the newest and search for polls here: