NEW!
Share your top selector results on your favorite social network! Click Share on the results page.

Does this selector give you ideas?
Make A Metaphysical Selector.
Make your selector on any topic here. It's free, fun and easy. Newly created selectors are featured on SelectSmart.com.
Make A Metaphysical Flowchart.
A flowchart is a visual and printable selector. Make yours on any topic here. It's free, fun and easy.
Test Your
Metaphysical IQ
with these Ktrą religię #pleasedonotcopy preferujesz? Knowledge Quizzes
More Fun With SelectSmart:
Which excellent anime & manga should you have your eyes on? Anime & Manga Selector

Are you good in bed? Is your partner?

The right running shoes for you.

Your best college values!
Here's how to tell if you are in the right religion for you.

The career that you are best suited for is...

New or used, best smartphone for you!

Which car or truck is best for you?
Cast your vote! Take this Metaphysical Poll based on Ktrą religię #pleasedonotcopy preferujesz?
Know the US cities that you'd most love and those you'd most hate: City Selector


Do you know about Metaphysical?
Write about it in The Post.
Selector of the moment:
MetaphysicalKtrą religię #pleasedonotcopy preferujesz?
5 from 1 votes.
See 59 visitors' top results
Created August 2017.
A SelectSmart.com Selector by kanowakow
Ktrą religię #pleasedonotcopy preferujesz?
Link to this questions page from a social network:
Share
Disclaimer.

The first selector question is below.


1. Większość bstw jest dobra.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

2. Bstwom nie należy się kult.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

3. Źrdłem zła jest zły bg lub ich grupa.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

4. Dobre uczynki są ważniejsze od wiary w tego czy owego boga.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

5. Najważniejsze bstwo mej religii jest zdaniem religii dobre.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

6. Homoseksualizm (męski) powinien być karany według założeń mojej religii.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

7. Homoseksualizm (żeński ) powinien być karalny według założeń mojej religi.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

8. Moja religia powinna być zdecentralizowana, jeden klasztor nie powinien mieć prymatu nad drugim, jeden kapłan przewagi nad kapłanem przewodzącym innemu kapłanowi.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

9. Moja religia powinna być podporą tronu.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

10. Po śmierci czeka mnie reinkarnacja.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

11. Po śmierci czekają mnie zaświaty rajskie jeśli jestem ich godny, lub piekla jeśli zachowywałem się źle.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

12. Wiara w moje bstwo / mj system moralny nie jest obowiązkowa, ale ułatwia otrzymanie nagrody.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

13. Nie ma sprawiedliwości w zaświatach.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

14. Nie rb drugiemu* co tobie niemiłe- fundamentalnie dobra zasada. ( O ile ten drugi nie zalicza się do grupy, ktrej z pewnych przyczyn nie lubisz i dlatego ją wykluczyłeś)
Prioritize your choice above:
High Medium Low

15. Nad bstwem głwnym mego poglądu jest ich świat, w ktrym są śmiertelne i podległe jego prawom lub prawom jego boga.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

16. Najważniejsze bstwo mojej religii jest wszechmocne w naszym świecie.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

17. Mj bg złożył mi się w ofierze lub oddał mi ofiarę z kogoś/czegoś bardzo dla niego ważnego.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

18. Uważam, że moja religia powinna mieć zasady co do odżywiania się. Np. zakaz jedxzenia mięsa, albo koszerność albo halal, coś w ten deseń
Prioritize your choice above:
High Medium Low

19. Kobiety mogą być kapłankami rwnorzędnymi wobec kapłanw.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

20. Z bstwem można wchodzić w targi.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

21. Człowiek,smok, magokruk etc -co mnie to obchodzi? Jak chce wyznawać mą wiarę, to tym lepiej dla niego.
Prioritize your choice above:
High Medium Low

Now that you have answered all the questions, continue to the Show Me My Results! button below.

Just for fun, predict what your #1 result will be.Your prediction will not influence your results.


Mouseover for full title & information
Are you an Adult Indigo? -the

Is Your Child an Indigo Child?

The Tarot Deck Selector

Tarot- Major Arcana

What Type Of Seductress Are Yo

The Witches Brew Pagan Pride s

Sometimes you feel that you're

Find your Elemental Affinity

Are you a werewolf?

What is my personal element?

Which Anita Blake Character ar

How Strong is Your Connection

Which Magical Tradition Are Yo

Which class of Greek Daimon do

Element Focus

Which Melchoir powers do you h

find your magic type

What is your Element?

Are you an awsome makeout part

What Element Are You Most Like

What Flavour of Incense are Yo

Which of the Sefirot of the Ka

What kind of vampire are you?

What Kind of Ghost Hunter Are

What Kind Of Stone Are You?

Which of the 9 elements are yo

The Divination That Is Right F

Which Elemental Are You?

what mystical stone are you?

Whuch Immortal Are You?

Which Element is yours?

Which Witch Are You

What's Your Element..

What is your Element?

What Jewel are you?

What color are your wings?

what magical tree are you?

What are your metaphysical ski

wiccan colour

Kt�rą religię #pleas

What type of Mage are you?

What would you be in Obernewty

What Element are YOU?

What colour is your aura?

What Rhapsody Character are yo

Which Contemporary Magician Ar

Which ''element are you?

Which magical element matches
Are you a wizard, warlock, wit
Fire, water, air, earth...whic
�Cu�l es su elemento metaf�sic
All Heart Email Campaign
Life

Don't See It? Find All The Metaphysical Pages Here.

Cookies Consent Policy & Privacy Statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark. | Contact SelectSmart.com | Advertise on SelectSmart.com | Buy this site