Privacy &
Security Info
Share
Selectsmart.com -- The top Which Haikyuu character do you kin? results, A Anime Selector
  
AnimeThe top 25 Which Haikyuu character do you kin? results of 347312 participants.

Percentages indicate the frequency of the self-selected participants' top results for Which Haikyuu character do you kin?.

#1 15.0%
 
Bokuto Kotaro
#2 13.9%
 
Kenma Kozume
#3 13.8%
 
Yamaguchi Tadashi
#4 7.6%
 
Miya Osamu
#5 7.5%
 
Tsukishima Kei
#6 6.4%
 
Tendo Satori
#7 5.8%
 
Kageyama Tobio
#8 5.2%
 
Azumane Asahi
#9 3.6%
 
Oikawa Tooru
#10 2.9%
 
Hinata Shoyo
#11 2.2%
 
Wakatoshi Ushijima
#12 2.1%
 
Suna Rintaro
#13 2.0%
 
Keiji Akaashi
#14 1.9%
 
Kuroo Tetsuro
#15 1.6%
 
Miya Atsumu
#16 1.6%
 
Nishinoya Yu
#17 1.5%
 
Haiba Lev
#18 1.2%
 
Kiyoomi Sakusa
#19 1.1%
 
Hajime Iwaizumi
#20 0.9%
 
Sugawara Koshi
#21 0.8%
 
Goshiki Tsutomu
#22 0.6%
 
Shinsuke Kita
#23 0.5%
 
Tanaka Ryunosuke
#24 0.3%
 
Yaku Morisuke
#25 0.2%
 
Daichi Sawamura

Privacy statement. All Rights Reserved. SelectSmart® is a registered trademark.