SelectSmart.com SelectSmart.com®
Express your opinion
Over 20,000 polls
Our most popular polls
Religion Poll: Vilken typ av kristen är du? SelectSmart.com Free Online Polls, Opinion Surveys, Fun Poll Voting Vote
ReligionReligion Poll: Vilken typ av kristen är du?
Vote for your top choice from the list below. This poll is based upon the selector "Vilken typ av kristen är du?" by Kenneth Nyman.

Choose from this list:

Lutheran (ortodox)
Lutheran (pietist)
Liberalteolog
Baptist (konservativ)
Baptist (liberal)
Livets Ord el. liknande
Katolik
Ortodox
Pingstvän
Jehovas Vittne
Mormon
Maranata
Metodist
Kväkare
Frälsingsarmén