SelectSmart.com SelectSmart.com®
Express your opinion
Over 20,000 polls
Religion Poll: Vad är du för typ av muslim? SelectSmart.com Free Online Polls, Opinion Surveys, Fun Poll Voting Vote
ReligionReligion Poll: Vad är du för typ av muslim?
Vote for your top choice from the list below. This poll is based upon the selector "Vad är du för typ av muslim?" by Adrian Kaba.

Choose from this list:

Muslim på pappret
Sekulär muslim
Fundamentalisk muslim
Muslim som väljer att inte följa allt i islam
Fanatisk muslim