SelectSmart.com SelectSmart.com®
Express your opinion
Over 20,000 polls
Religion Poll: Vilken typ av lutheran är du? SelectSmart.com Free Online Polls, Opinion Surveys, Fun Poll Voting Vote
ReligionReligion Poll: Vilken typ av lutheran är du?
Vote for your top choice from the list below. This poll is based upon the selector "Vilken typ av lutheran är du?" by Kenneth N.

Choose from this list:

Lutherska Konkordiekyrkan
Lutherska Bekännelsekyrkan
Bibeltrogna Vänner
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
Väst-laestadianism
Öst-laestadianism
Kyrkliga Förbundet
Högkyrklighet (Synoden eller dyl.)
Svenska Kyrkan
Herrnhutism